Wholesale Ricoh Fabric Printer

8 bölek G5 rikoh çap kellesi bolan sanly mata printeri

Gysga düşündiriş:

★ Ricoh G5 ýokary tizlikli senagat derejeli çap burunlary senagat önümçiliginiň zerurlyklaryny has gowy kanagatlandyryp biler. G5 Ricoh kelleleri ýokary aralaşýar.
Negative negativearamaz basyşly syýa zynjyry dolandyryş ulgamynyň we syýa degassasiýa ulgamynyň ulanylmagy, syýaň durnuklylygyny ep-esli ýokarlandyrýar
Uous Üznüksiz önümçiligi üpjün etmek we önümçiligiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin gollanma kemeri üçin awtomatiki arassalaýyş ulgamy bilen enjamlaşdyryldy.
Fabric Matanyň durnukly uzalmagyny we gysylmagyny üpjün etmek üçin işjeň yza gaýtarmak / açmak gurluşy
★ ýokary aralaşmagy we haly / ýorgan-düşekde hem çap edip biler
★ tizlik: 130㎡ / sag (2pass)
★ Elektrik enjamy we mehaniki bölekler daşary ýurtlardan getirilýär, şonuň üçin enjamymyz berk we güýçli.
R Rikohyň başlyklaryny Rikohdan gönüden-göni satyn alýarys, bäsdeşlerimiz Ricohyň agentlerinden Ricoh başlyklaryny satyn alýarlar. “Ricoh” kelleli enjamymyz Hytaýda iň köp satylýar we hili hem iň gowusydyr.Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Wideo

Haryt maglumatlary

BYLG-G5-08

Çap giňligi

2-30 mm aralygy sazlap bolýar

Maks. Çap giňligi

1800mm / 2700mm / 3200mm

Maks. Mata ini

1850mm / 2750mm / 3250mm

Önümçilik tertibi

130/ sag (2pass)

Surat görnüşi

JPEG / TIFF / BMP faýl formaty, RGB / CMYK reňk tertibi

Syýa reňki

On reňk islege bagly: CMYK / CMYK LC LM çal gyzyl mämişi gök.

Syýa görnüşleri

Reaktiw / dargamak / pigment / kislota / peseltmek syýa

RIP programma üpjünçiligi

Neostampa / Wasatch / Texprint

Geçiriji gurşaw

Üznüksiz konweýer kemeri, awtomatiki sargy

Kelläni arassalamak

Awto kelläni arassalamak we awtomatik döwmek enjamy

Kuwwat

kuwwat ≦ 18KW (Host 10KW ýyladyş 8KW) goşmaça guradyjy 10KW (islege görä)

Elektrik üpjünçiligi

380wac plus ýa-da mius 10%, üç fazaly bäş sim.

Gysylan howa

Howa akymy ≥ 0.3m3 / min, howa basyşy ≥ 6KG

iş gurşawy

Temperatura 18-28 dereje, çyglylyk 50% -70%

Ölçegi

3855 (L) * 2485 (W) * 1520MM (H) (ini 1800mm,

4655 (L) * 2485 (W) * 1520MM (H) (ini 2700mm

5155 (L) * 2485 (W) * 1520MM (H) (ini 3200mm)

Agram

2500KGS (DRYER 750kg ini 1800mm) 2900KGS (DRYER 900kg ini 2700mm) 4000KGS (DRYER ini 3200mm 1050kg)

Önümiň beýany

Kompaniýa häzirki zaman dolandyryş tertibini kabul edýär we “Centrino” seriýaly inkjet çap enjamlary ýokary takyklyk, çalt tizlik we güýçli durnuklylyk aýratynlyklaryna eýe. Productshli önümler berk synagdan geçdi we önümiň öndürijilik parametrleri halkara ülňülerine we önümçilik standartlaryna laýyk gelýär. Ulanyjylar üçin ygtybarly önüm öndürmegi ýüregimize düwdük. Kompaniýa dürli ulanylýan patentleri we oýlap tapyş patentlerini aldy, tehnologiýada ösüşi we täzeligi yzarlaýar we önümiň hilinde birmeňzeşligi we yzygiderliligi yzarlaýar. Önümler Hindistan, Päkistan, Russiýa, Türkiýe, Wýetnam, Bangladeş, Müsür, Siriýa, Günorta Koreýa, Portugaliýa we ABŞ ýaly 20-den gowrak ýurda we sebite satylýar. Içerde we daşary ýurtlarda köp ýerlerde ofis ýa-da agent bar.

parts and software  • Öňki:
  • Indiki:
  • Habaryňyzy goýuň